Пару слів про предмет договору іпотечного кредитування

Безумовно, про іпотечне кредитування вже багато сказано і написано. Тим не менш, хотілося б сказати ще пару слів про сам предмет договору іпотечного кредитування…

І так, що ж є предметом договору іпотечного кредитування? По-перше, будь-яке нерухоме майно, що перераховано в статті за номером сто тридцять Цивільного кодексу Російської Федерації.

Однак треба пам’ятати, що предметом договору може бути майно, вилучене з обороту, так і майно, на яке заборонено звертати стягнення. Таким чином, предметом договору можуть бути земельні ділянки, житлові будинки і житлові приміщення, і гаражі, і т. д. і т. п.

договір іпотечного кредитування

Зауважимо, що до предметів договору іпотечного кредитування відносяться і незавершене будівництво, і саме право оренди нерухомим майном та право вимоги учасника пайового будівництва багатоквартирного житлового будинку.

По-друге, як відомо, іпотечний договір запропоновано укладати виключно в письмовій формі і обов’язково реєструвати. Нагадаємо, що державній реєстрації підлягають, як сама іпотека, так і право власності на предмет договору.

При цьому заставодавець має право користуватися предметом іпотеки, незважаючи на те, що нерухомість є заставою за іпотечним договором. В цьому і полягає особливість іпотеки.

По-третє, позбавляти заставодавця можливості користуватися предметом договору іпотечного кредитування заборонено. Більш того, заставодавець має право не тільки користуватися заставленою нерухомістю, але і здобувати з нього плоди та доходи.

Наприклад, куплену по іпотеці квартиру можна здавати в найм, з метою отримання доходу. І, нарешті, по-четверте, якщо заставодавець грубо порушує правила користування предметом договору іпотечного кредитування або здійснив його продаж третім особам без згоди заставодержателя, то останній вправі звернути стягнення на майно, що перебуває в заставі, тобто стягнути через суд сам предмет договору іпотечного кредитування…